Contact

Wie is XWebinar.nl?

XWebinar.nl is opgericht door Francisca Frenks in 2008. Zie LinkedIn voor ervaringen. XWebinar.nl is een netwerkorganisatie. Er wordt per project samengewerkt met diverse partijen in binnen en buitenland. De werkzaamheden worden verricht in het Nederlands, Engels en Duits.

+31 (0)6 303 31109  francisca@xwebinar.nl

Hulp bij: 

 • webinars
 • online training
 • virtual classrooms
 • online samenwerken
 • online leren
 • online dialoog
 • digitale geletterdheid
 • digitalisering

Kastanjeboom 3 | 4101 VS Culemborg  |  NL

LinkedIn Francisca Frenks Twitter Francisca Frenks Facebook XWebinar.nl Pinterest XWebinar.nl

Kamer van Koophandel Nederland: 110.29.414


Associate at:

  


Dyhme is een label van XWebinar.nl

DYHme.com
Webshop for learning 21st century skills

Kastanjeboom 3 | 4101 VS Culemborg |  NL
francisca@dyhme.com | www.dyhme.com

LinkedIn Francisca Frenks Twitter Dyhme.com Facebook Dyhme.com Pinterest DYHme.com


Meer over Francisca Frenks

Mijn USP’s zijn: Ik motiveer en inspireer teams. Ik heb impact op discussies door mijn heldere visie, mijn authentieke denkwijzen en gevorderde vaardigheden op het gebied van discussie en dialoog. Ik ben een creatieve probleemoplosser en gevoelig voor feedback. Ik werk graag samen en kan dat goed. Ik kan mezelf helder uitdrukken.

Ik  help je met interactieve live en online sessies. Dat zijn bijvoorbeeld webinars, online events, online trainingen, virtuele klassen, online teams. Vooral bij sessies waarbij de interactie met deelnemers belangrijk is. Ik werk samen met jouw aan verbetering van het programma, de communicatie, de techniek, het toepassen van effectieve werkvormen voor interactie, training van presenters en moderatoren, technische controle en begeleiding bij de uitvoering. De techniek van de webinars kan variëren.

Sinds 2008 werk ik 95% online. Ik heb veel ervaring met het opzetten van nieuwe online diensten, online trainingen en opleidingen en nieuwe vormen van communicatie. Bijvoorbeeld e-dienstverlening voor UWV en Kamer van Koophandel, nieuwe online opleiding voor Saxion, online professionalisering voor ambassaden en consulaten voor Ministerie van Buitenlandse Zaken. En meer…


Missie en visie

“Man is the creator of change in this world. As such, he should be above systems and structures, and not subordinate to them.”  – Steve Jobs, 1980 

XWebinar.nl helpt mensen in organisatie om zich te ontwikkelen via online omgevingen. Daarbij wordt technologie ingezet om leren en samenwerken te ondersteunen. De menselijke factor en plezier in het werk zijn belangrijk.

Leer werken met technologie voor online samenwerken en online leren

Als je met software leert werken voor online leren en samenwerken dan ontdek je pas de mogelijkheden. Je gaat anders denken. In plaats van collega’s op kantoor krijg je collega’s over heel de wereld.

Wees zuinig met tijd van jezelf en anderen

Webinars organiseren doe je vooral om tijd te besparen. Zorg dan ook dat deelnemen aan een webinar voor deelnemers geen tijdverspilling is.

Online samenwerken ondersteunt internationalisering

Als je goed online kan samenwerken met mensen over de hele wereld ontdek je de kracht van diversiteit. Synergie ontstaat als er aandacht is is voor de werkwijze, de verschillen van deelnemers, menselijk gedrag, emoties en een gezamenlijk doel. Het faciliteren van internationale groepen vraag om een ervaren facilitator aan het begin van de teams.

Blijf deel uitmaken van de toekomst

Digitalisering, technologisering, sociale innovatie is aan de orde van de dag. Je kan maar beter bij blijven. Ontwikkel je motivatie, je vaardigheden en je methoden voor online communicatie, online samenwerken en online leren.

Gezond en fit blijven, ook als je online werkt

Verslaving aan online activiteiten, niet meer kunnen focussen, bang zijn om iets te missen, eenzaamheid, te weinig bewegen en teveel achter het scherm zitten zijn negatief voor duurzame ontwikkeling van mensen. Wij hebben aandacht voor evenwicht.

 


Mijn rol bij diensten

 1. Delivering technical service and support on online programs, webinars, online learning and online collaboration.
 2. Consultancy on online didactics, sharing and constructing knowledge, discussion online, imagineering online.
 3. Designer of engaging and effective online programs for webinars.
 4. Project manager for course design teams.
 5. Facilitator for webinars, online training and online dialogue
 6. Presenter, assistent or host for webinars.
 7. Course designer for online and synchronous/blended learning.
 8. Instructional scaffolding
 9. Facilitator for virtual teams and online meetings.
 10. Content curator on topics on 21st century skills. (Content curation = Collecting sources and make them accessable.)
 11. Team member for innovative learning and developing teams. My USP’s are: I am able to motivate and inspire my team, I have impact in discussions because of my clear vision, authentic thinking and advanced skills for discussion, I am a creative problem solver and sensible for feedback. I am able to explain myself in a clear way.