Projecten

 • Webinar Silent Learners
  Webinar Silent Learners
  Een webinar voor professionals uit lidstaten van de Europese Gemeenschap die bezig zijn met Distance Learning en E-learning. Het thema was" De kracht van stille leerlingen (Silent learners) in een groep." Het thema kwam voort uit de ervaringen die Francisca Frenks had opgedaan tijdens het faciliteren van meerdere online Problem Based Learning groepen tijdens het project Open Networked Learning 2016, waarbij zij opgedane kennis van meerdere trainingen "Human Dynamics" en jarenlange ervaring met groepswerk integreerde.
 • Accreditatie virtuele klas
  Accreditatie virtuele klas
  In 2014 is de opleiding tot "Farmaceutisch Consulent" van Saxion Next geaccrediteerd door de NVAO. De opleiding bestaat uit een blended leertraject waarbij ongeveer 90% online activiteiten plaatsvinden. De uitgangspunten die we formuleerden in het Didactisch concept waren: Blended Leren, Flipped Classroom, praktijkgericht, actueel, peer-to-peer instructie, verantwoordelijkheid student voor eigen leerproces, formatieve en summatieve toetsing.
 • Professionele ontwikkeling met behulp van webinars
  Professionele ontwikkeling met behulp van webinars
  Help ons op een professionele manier webinars te ontwerpen en uit te voeren die interessant zijn voor onze doelgroep; leerkrachten en docenten van Nederlands onderwijs in het buitenland.
 • Cursus Online & Synchroon Leren
  Cursus Online & Synchroon Leren
  Ontwerp een Blended Leertraject voor Online en Synchroon Leren voor docenten van Saxion, met online didactiek, gebruikmakend van het LMS Blackboard en de daarbij behorende  modulen voor online en synchrone leeractiviteiten: Blackboard Collaborate Ultra.
 • Adobe Connect
  Adobe Connect
  Het mooiste van Adobe Connect is dat je verschillende chat vensters kunt gebruiken. Dat is handig om bijvoorbeeld te crowdsourcen met je publiek. Je kunt de input van de deelnemers zo verzamelen en later een uitdraai per chatvenster naar je email versturen om uitslagen te verwerken. Verder kan je alle content gebruiken, werken met groepen en feedback iconen gebruiken.
 • Collaborate & Innovate with 1 OCEAN
  Collaborate & Innovate with 1 OCEAN
  Huur een groep ondernemers in uit diverse branches om mee te denken over een obstakel, een vraag of een wens die je hebt als ondernemer. Vanuit de coöperatie 1 OCEAN, waar XWebinar.nl deel van uit maakt garanderen we creatieve perspectieven in een veilige omgeving. Dat kan online of in Rotterdam op locatie. Geheimhouding is gewaarborgd.
 • Online Event Design
  Online Event Design
  How to design an online event in three hours? In this workshop You learn to use a method for event design with the focus on the needs of the participant. Including several kinds of online activities.
 • Effective (online) collaboration
  Effective (online) collaboration
  Facilitating Company provides training and workshops for more effective collaboration. In real life and online.
 • Hoe faciliteer je online leren?
  Hoe faciliteer je online leren?
  Hoe faciliteer je (online) leren in een snel veranderende wereld zonder overspannen te raken? Pedagogische en didactische modellen uit de 20ste eeuw werken niet meer in de 21ste eeuw. De arbeidsmarkt vraag vooral vaardigheden en flexibiliteit in plaats van veel kennis. Wat is het verschil tussen doceren en faciliteren? Waarom de nadruk op faciliteren? Omdat een andere werkwijze van de docent/trainer studenten of deelnemers meer motiveert en verantwoordelijk maakt voor het leren. Het leren is dan minder voorspelbaar, dus spannender. Er wordt meer en andere inbreng van studenten/deelnemers verwacht dat maakt het boeiender. Nieuwe vaardigheden worden daarbij aangeleerd. En voor de docent wordt het niet moeilijker of meer. In tegendeel. Maar er zijn ook "mitsen en maar-en".
 • Online Problem Based Learning -PBL-
  Online Problem Based Learning -PBL-
  Online Problem Based Learning -PBL - is een manier van online samenwerken of - leren waarbij een groep samen naar de oplossing van een probleem of een vraag toe werkt. In deze cursus behandelen we een traject met zowel synchrone als asynchrone leeractiviteiten.
 • Online en Synchrone Leeractiviteiten in Blended Learning
  Online en Synchrone Leeractiviteiten in Blended Learning
  In vier online sessies ontdek je verschillende vormen van online en synchrone leeractiviteiten die je in kunt zetten bij je Blended Learning cursus of opleiding. Je ontwerp zelf een online en synchrone leeractiviteit en werkt daarbij samen met "peers". We gebruiken onder andere de ABC Learning Design methode.
 • Leer samenwerken in tijdelijke virtuele teams
  Leer samenwerken in tijdelijke virtuele teams
  Hoe werkt dat nu? Samenwerken in virtuele teams? Ervaar het zelf. We gaan aan de slag met obstakels of problemen van echte bedrijven. Als team krijg je een uitdaging, daar ga je mee aan de slag. Een ervaren online facilitator zorgt ervoor dat het proces loopt en problemen met en tussen mensen bespreekbaar worden. Na deze ervaring kan je aan de slag met je eigen team.