Projecten

 • Online Event Design
  Online Event Design
  How to design an online event in three hours? In this workshop You learn to use a method for event design with the focus on the needs of the participant. Including several kinds of online activities.
 • Webinar Silent Learners
  Webinar Silent Learners
  Een webinar voor professionals uit lidstaten van de Europese Gemeenschap die bezig zijn met Distance Learning en E-learning. Het thema was" De kracht van stille leerlingen (Silent learners) in een groep." Het thema kwam voort uit de ervaringen die Francisca Frenks had opgedaan tijdens het faciliteren van meerdere online Problem Based Learning groepen tijdens het project Open Networked Learning 2016, waarbij zij opgedane kennis van meerdere trainingen "Human Dynamics" en jarenlange ervaring met groepswerk integreerde.
 • Cursus Online & Synchroon Leren
  Cursus Online & Synchroon Leren
  Ontwerp een Blended Leertraject voor Online en Synchroon Leren voor docenten van Saxion, met online didactiek, gebruikmakend van het LMS Blackboard en de daarbij behorende  modulen voor online en synchrone leeractiviteiten: Blackboard Collaborate Ultra.
 • Accreditatie virtuele klas
  Accreditatie virtuele klas
  In 2014 is de opleiding tot "Farmaceutisch Consulent" van Saxion Next geaccrediteerd door de NVAO. De opleiding bestaat uit een blended leertraject waarbij ongeveer 90% online activiteiten plaatsvinden. De uitgangspunten die we formuleerden in het Didactisch concept waren: Blended Leren, Flipped Classroom, praktijkgericht, actueel, peer-to-peer instructie, verantwoordelijkheid student voor eigen leerproces, formatieve en summatieve toetsing.
 • Professionele ontwikkeling met behulp van webinars
  Professionele ontwikkeling met behulp van webinars
  Help ons op een professionele manier webinars te ontwerpen en uit te voeren die interessant zijn voor onze doelgroep; leerkrachten en docenten van Nederlands onderwijs in het buitenland.
 • Faciliteren van de Energietransitie binnen uw Gemeente
  Faciliteren van de Energietransitie binnen uw Gemeente
  Faciliteren van de Energietransitie binnen uw gemeente “De energie transitie die Gemeenten dienen te maken voor 2050 heeft veel voeten in de aarde. Om die te kunnen uitvoeren, is een kennissprong nodig van gemeenten en hun partners – zoals netbeheerders, woningbouwcorporaties, schoolbesturen, inwoners-. Bovendien is er veel extra inzet nodig van alle betrokkenen bij het ...